Disa nga klientët tanë
Nëse ju nuk jeni të kënaqur që keni blerë produktet tona është i garantuar kthimi i parave 100%!
privatesia
Kjo është faqja e internetit e Jusa Web (jusaweb.com).Për çdo vizitor në web faqen tonë, Web serveri ynë njeh automatikisht vetëm emrin dhe domainin konsumatorit, por jo dhe e-mail adresën (ku është e mundur).
Perdorimi i Informacioneve PersonaleJusa Web nuk do ti kërkojë informacionet tuaja personale për ti shitur ato shkembim ne adresën tuaj të postës, kodin postar, ose numrin tuaj të telefonit në një pale të tretë pa lejen tuaj. Informatat e dhëna nga ju janë të mbrojtura dhe nuk mund të gjendet nga një person jashtë. Jusa Web do ti përdor informacionet personale të klientit vetëm at'here kur është e nevojshme për të siguruar shërbimet e kontraktuara dhe ti mbledhë tarifat borxh.
Shpalosja e informatave personaleKlienti autorizon Jusa Web të përdor emrin e tij/saj, emrin e biznesit, qytetin apo shtetin informacionet dhe komentet në dokumentet e marketingut ose si deshmitare në faqen Jusa Web. Në çdo kohë, Konsumatori mund të dërgojë një njoftim me shkrim për të tërhequr këtë autorizim. Jusa Web do ti shpalos informatat personale të një pale se tretë vetem nëse kërkohet me ligj siç dëshmohet nga një Urdhër i vlefshëm nga gjykata kompetente ose për një agjensi të mbledhjes nëse është e nevojshme.

Pyetjet ose Komentet

Për pyetje të tjera, ju mund të kontaktoni ekipin tonë në: info@jusaweb.com