Disa nga klientët tanë
Nëse ju nuk jeni të kënaqur që keni blerë produktet tona është i garantuar kthimi i parave 100%!
për ne
Qëllimi jonëQëllimi kryesor i JusaWeb sh.a është që të ju ofrojmë shërbime cilësore me Çmime sa më të favorfshme dhe të përballueshme për gjdo person apo kompani.Gjithashtu ne kemi për qëllim që gjdo klient i JusaWeb sh.a të ndahet i kënaqur nga shërbimi dhe mbështetja jonë për klient.
Stafi mbrapa JusaWeb sh.aJusaWeb sh.a udhëheqet nga personel i cili ka përvoj në shërbimet që ne ofrojmë.
Ne jemi këtu për të siguruar biznesin tuaj dhe për të bërë atë të sukses'shëm. Stafi jonë përbëhet nga disa sektore, si psh: Sektori për kujdes ndaj klientëve, Departamenti i shitjeve, Sektori për Marketing, Sektori për mbështetje teknike, dhe të gjitha këto Sektore udhëhiqen nga persona që janë me përvojë në sektorin përkatës.
TeknologjiaJusaWeb sh.a përdor teknologjin e kompanis shum të mirënjohur, Intel. Ne mundohemi që të jemi në hap me zhvillimet teknologjike dhe mundohemi që ato zhvillime ti implementojm dhe ti bëjmë të përdorshme edhe për klientat tanë.